Bestyrelsens medlemmer

2011 12 09 H C Bærenholdt

H C Bærenholdt – formand

HC er foreningens repræsentant i forhold til offentlige myndigheder, forebyggelsescentrene og andre samarbejdspartnere. Han står for reservering af træningslokaler og godkender ansættelse af instruktører.

   

Sonny Andersen – Kasserer, festudvalg og deltagerrepræsentant

Sonny er foreningens kasserer og styrer budgettet og regnskabet. Han holder tillige kontrol med indbetalinger af kontingent og deltagerbidrag.  Sonny er desuden primus motor i festudvalget og valgt på generalforsamlingen som holdenes kontaktperson i bestyrelsen.

Lise Brydensholt – sekretær

Lise er foreningens daglige kontaktperson for deltagerne på holdene og alle andre, som ønsker oplysning om SOS.

 

Niels1

Niels Holt – webmaster

Niels er webmaster for foreningens hjemmeside og redigerer den i samarbejde med bestyrelseskollegerne.

 

Susan Kahraman – medlem af bestyrelsen

Jens Zimmer Christensen – 1. suppleant

Jesper Asger Pedersen – 2. suppleant