Generalforsamling 2015

gen01

Generalforsamling i SOS motion 2015

Fredag den 27. marts 2015
Hotel Maritime, Peder Skramsgade 19
Kl. 18.30 Holdrepræsentantvalg
Kl. 19.00 Generalforsamling

 

Tilmelding: Af hensyn til indkøb, skal tilmelding ske senest søndag den 22. marts 2015 til Sonny via e-mail sonnyboys@live.dk eller telefon 23 37 98 96

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse
  6. Valg af formand for 2 år
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 1 år
  8. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  9. Valg af revisor og kritisk revisor
  10. Eventuelt

OBS. For at have stemmeret på generalforsamlingen, skal du være medlem af SOS d.v.s. have indbetalt kr. 25,- i kontingent for forårssæsonen 2015. Foreningens vedtægter kan læses på foreningens hjemmeside: www.sosmotion.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen