Generalforsamling 2013

Kære SOS aktivist!

Nu er det tid til den årlige generalforsamling, der ifølge foreningens regler skal indkaldes skriftligt med mindst fire ugers varsel.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 21. marts 2013 på Forebyggelsescenter Østerbro, Vordingborggade 22, 3. sal, 2100 København Ø. Indgang gennem gården og benyt elevatoren.

Opstart er kl. 18.30, hvor foreningen byder på sandwich, kaffe/the og vand – og hvor der er valg af holdrepræsentant til bestyrelsen jf. vedtægternes § 6.

I forbindelse med indkøb bedes du venligst tilmelde dig til dette senest 18/3 2013 via e-mail: sportogspas@hotmail.com eller tlf. 26226005. 

Generalforsamlingen starter kl. 19.00 med følgende forslag til dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag. Skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse
  6. Valg af formand for to år
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 1 år
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
  9. Valg af revisorer og kritisk revisor jf. vedtægternes § 7
  10. Eventuelt.

 

OBS/ For at have stemmeret på generalforsamlingen skal du være medlem af SOS, dvs. have indbetalt kr. 25 i kontingent for forårssæsonen 14/1 – 16/6 2013. Vedtægterne fremgår af foreningens hjemmeside www.sosmotion.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *